Przeczytaj uważnie nasze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współtwórcami treści.

Warunki ogólne

1.1 Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam zgodę na korzystanie z tej witryny przez dowolną z Twoich nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

1.2 Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

1.3 Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

1.4 Mamy prawo w dowolnym momencie odmówić świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu.

1.5 Rozumiesz, że Twoje informacje mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować transmisję w różnych sieciach.

1.6 Użytkownik zgadza się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi ani żadnego kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji

2.1 Nie odpowiadamy za dokładność, kompletność i aktualność informacji udostępnianych na tej stronie. Materiały zawarte w tej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.

2.2 Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne, które są podane tylko w celach informacyjnych. Mamy prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie. Nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

Usługi

3.1 Mamy prawo ograniczyć korzystanie z naszych Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Wszystkie opisy mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia dowolnej usługi w dowolnym momencie. Każda oferta na jakąkolwiek usługę złożoną na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

3.2 Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek usług lub informacji uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Narzędzia opcjonalne

4.1 Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli.

4.2 Zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Jakiekolwiek użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki dotyczące dostarczonych narzędzi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi, skontaktuj się z nami.